Skip to content

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd aan welke regels Cradle to Cradle Café zich dient te houden om jouw privacy te beschermen. Cradle to Cradle Café neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens en de AVG zeer serieus. Daarom informeert Cradle to Cradle Café je in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, neem dan contact met ons op:

Stichting Cradle to Cradle café
Laar 18
5507 MJ  VELDHOVEN

KvK nummer: 57584966
info@cradletocradlecafe.com

Met welk doel verwerkt Cradle to Cradle Café persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Zodat je kunt deelnemen aan het seminar waar je je voor inschrijft
 • Voor het versturen van een uitnodiging (na toestemming)

Persoonsgegevens die Cradle to Cradle Café verwerkt

Voor bovenstaande doelstellingen, kan Cradle to Cradle Café de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • aanhef
 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam
 • website bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cradle to Cradle Café verwerkt nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Verder verwerkt Cradle to Cradle Café geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.

Hoe lang bewaart Cradle to Cradle Café persoonsgegevens?

Cradle to Cradle Café bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Om je een idee te geven, lees je hier hoe lang gegevens gemiddeld worden bewaard:

 • heb je toestemming gegeven voor het versturen van onze nieuwsbrief, dan worden die gegevens bewaard totdat je je afmeldt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Cradle to Cradle Café verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden of indien het wettelijk verplicht is. Cradle to Cradle Café sluit, voor zover de AVG dit vereist, verwerkersovereenkomsten met deze derden, om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Cradle to Cradle Café maakt gebruik van een derde partij voor:

 • het aanmeldproces voor een seminar
 • het verzorgen van de website
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Cradle to Cradle Café maakt voor het aanmelden gebruik van Eventbrite, een derde buiten de EU. Deze partij heeft verklaard (zie Privacy Statement op hun website) dat zij jouw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens het EU-USA Privacy Shield Framework.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Cradle to Cradle Café van jou ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen.

Je dient je bij zo’n verzoek te identificeren, zodat Cradle to Cradle Café er zeker van kan zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Dit ter bescherming van je privacy. Een verzoek kan worden ingediend via info@cradletocradlecafe.com We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen van jouw persoonsgegevens

Cradle to Cradle Café neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Cradle to Cradle Café heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Zo worden jouw gegevens enkel op goed beveiligde servers bewaard, waarvoor Cradle to Cradle Café een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid heeft. Cradle to Cradle Café gebruikt alleen complexe wachtwoorden, maakt regelmatig back-ups en gebruiken encryptie als daar aanleiding toe is.

Klacht over de verwerking van Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cradle to Cradle Café, dan geeft de AVG je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top