skip to Main Content
3 oktober 2023

Bereid je voor op een nieuwe en boeiende editie van het Cradle to Cradle Café, het thema is: “Gezonde materialen, gezond onderwijs?” Want laten we eerlijk zijn, de impact van een gezond binnenklimaat op scholen is enorm. In goed ontworpen schoolgebouwen presteren leerlingen beter, ervaren leerkrachten minder stress en is er aanzienlijk minder ziekteverzuim.

Dit Café draait om de kracht van gezonde materialen en hun invloed op de vitaliteit van leerlingen, studenten en onderwijzend personeel. We trappen af met een update van Nono Leermakers van EPEA over Cradle to Cradle als de onafhankelijke standaard om gezonde materialen te beoordelen. Hier begint de reis naar een duurzamere en gezondere toekomst.

Maar er is meer. Onze sprekers staan klaar om dieper in te gaan op relevante vraagstukken. Hoe cruciaal is vroegtijdige betrokkenheid als adviseur bij het ontwerpen van onderwijshuisvesting? Hoe rust het Koning Willem I College studenten uit voor het moderne bouwkundige werkveld? En laten we niet vergeten hoe de architect erin slaagde om een volledig houten draagconstructie te realiseren, met gebruik van circulaire materialen, binnen een uitdagend budget én binnen de bouwtijd.

De presentaties vinden plaats in het auditorium van de School voor de Toekomst. Na afloop bieden we je een inspirerende rondleiding door het Koning Willem I College, gevolgd door een voedzame lunch voor alle aanwezige gasten. Klaar om je kennis te vergroten, te netwerken en geïnspireerd te raken? Reserveer nu je plek en maak je op voor een ochtend vol waardevolle inzichten en duurzame verbindingen.

Programma

09.30-10.00 
Ontvangst
10.00 – 10.05
Welkom door Peter Derkse (Tarkett)
10.05 – 10.25

Presentatie Nono Leermakers (EPEA)
10.25 – 10.45
Presentatie Iris van de Craats en Johanna Scherer (HEVO)
10.45 – 11.05
Presentatie Hilde Vorstermans en 2 studenten (KW1C)
11.05 – 11.25
Presentatie Roderik van der Meulen (Nieuwe Architecten)
11.25 – 11.40
Q&A and discussion
11.40 – 12.10
Rondleiding Koning Willem I College
12.10 – 13.00
Netwerklunch

Nono Leermakers (EPEA)

EPEA heeft het Cradle to Cradle raamwerk ontwikkeld om bedrijven en organisaties te helpen om positieve impacts te kunnen maken met hun producten en gebouwen. Als we echt ‘duurzaam’ willen zijn, moeten we niet alleen steeds minder van het slechte doen, maar juist meer van het goede. In deze presentatie vertelt Nono in ’t kort wat dat precies betekent en hoe dit denken zich vertaalt in gebouwen en producten van EPEA partners.

Nono is project manager bij EPEA Benelux. Ze heeft een achtergrond als ontwerper en ze gebruikt Cradle to Cradle® als raamwerk om samen met klanten producten te creëren met veilige en hoogwaardige materialen die op de juiste manier hergebruikt kunnen worden na gebruik van het product. Haar credo luidt: “Laten we onze footprint niet verkleinen, maar juist streven naar het vergroten van onze footprint met een positieve impact!

Johanna Scherer & Iris van de Craats (HEVO)

Toepassing van gezonde materialen ten behoeve van het realiseren van een gezonde onderwijsomgeving

Kinderen en medewerkers brengen in verhouding ontzettend veel tijd door in (onderwijs)gebouwen. Een gezond gebouw kan dus een enorme invloed hebben op het welzijn van de gebruikers. Door het realiseren van een gezond binnenklimaat maar ook door het toepassen van gezonde materialen kan  dus veel impact worden gemaakt. Daarbij er er voortdurend een spanningsveld van beperkte budgetten en hoge ambities. In deze presentatie geven Iris en Johanna  graag inzicht in dit spanningsveld en hoe hiermee om te gaan.

Beide sprekers zijn actief als adviseur onderwijshuisvesting en tevens respectievelijk voorzitter en lid van de werkgroep circulariteit binnen HEVO.

In deze rol hebben zij het privilege om vroeg binnen een proces voor onderwijshuisvesting betrokken te zijn – zoals bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan of een Programma van Eisen. Juist op deze momenten binnen het proces worden de kaders en uitgangspunten bepaald en ambities geformuleerd. Zij zorgen dat thema’s zoals het creëren van een gezonde leer- en ontwikkelomgeving, toekomstgericht bouwen en circulariteit dan altijd hoog op de agenda staan en maken hierbij een praktische vertaling voor onderwijsgebouwen.

Hilde Vorstermans (Koning Willem I College)

De presentatie van Hilde zal gaan over de integratie en rode lijn van duurzaamheid en circulariteit in alle opleidingen, ondersteunt door 2 studenten. Er wordt gebruik gemaakt van  opdrachten als praatplaten en zij zal proberen over te brengen op welke wijze studenten zoveel mogelijk klaargestoomd worden voor de (nabije) toekomst en daardoor zeer goed inzetbaar zijn in het bouwkundige bedrijfsleven van nu.

Hilde is als zij-instromer 7 jaar geleden begonnen in het MBO onderwijs, in de overtuiging dat de kennis die ze inmiddels had opgedaan als duurzaamheidskenner in de bouw, overgedragen moest worden op de aankomende generatie. Met werkervaring in bouw en installatie en jarenlange ervaring in nul-op-de-meter concepten hebben zij en haar collega’s het studiemateriaal verduurzaamd. Inmiddels is nul-op-de-meter de rode lijn in ieder project in de opleiding.  

Roderick van der Meulen (Nieuwe Architecten)

In de periode 2018-2021 was Roderik als projectarchitect verantwoordelijk voor de vernieuwing en uitbreiding van het Koning Willem I College aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch. In dit project is veel ervaring opgedaan met circulaire materialisering en het bouwen met een volledig houten hoofddraagconstructie voor een flexibel en modulair 5-laags onderwijsgebouw. In 2021 is dit project gewaardeerd met de Nationale Houtbouwprijs in de categorie zakelijke bouw en is dit project genomineerd bij de laatste 10 projecten voor BNA (Bond van Nederlandse Architecten) Gebouw van het Jaar 2022. Daarnaast is het KW1C in dat jaar verkozen tot Meest Duurzame MBO van Nederland.

De nieuwbouw, een inspiratie voor nieuwe generaties techniekstudenten, zet met de volledig houten  hoofddraagconstructie de toon voor een prettig en gezond interieur, herkenbaar, zichtbaar duurzaam naar de omgeving toe, een toonbeeld van circulair materiaalgebruik, inspirerend en aanpasbaar, een gebouw om ín te leren en een gebouw om ván te leren.

In de presentatie wordt nader in gegaan op de totstandkoming van dit project, bouwen met hout en het ontwerpen van een flexibele modulaire leeromgeving.

Na als ‘beste afstudeerder 2004’ cum laude te zijn afgestudeerd aan de TU Delft (Msc Restoration & Renovation) op de regeneratie van Terminal 1&2 op Schiphol is Roderik van der Meulen zijn architectenloopbaan gestart bij Benthem Crouwel Architects in Amsterdam. Hier heeft hij ruime ervaring opgedaan in het ontwerpen en begeleiden van complexe projecten;  Wilo Nederland, waarmee in 2010 de nationale Staalprijs is gewonnen, tot op grote schaal de totale vernieuwing en uitbreiding van Station Utrecht Centraal, waaraan hij de laatste jaren bij dit bureau als projectarchitect heeft gewerkt.

In 2014 heeft Roderik samen met Joep Windhausen het bureau Nieuwe Architecten opgericht. Met Nieuwe Architecten wordt gestreefd naar projecten en ontwerpoplossingen die vanzelfsprekend zijn én een verrassend en nieuw perspectief bieden, gebouwen met toekomstwaarde die zich kunnen ontwikkelen en aanpassen aan veranderende behoeften. Vanaf het eerste grotere project, voor de uitbreiding en renovatie/restauratie van de Eerste Nederlandse Buitenschool in Den Haag, wordt met het bureau gewerkt aan verantwoorde vernieuwing, duurzaam in toekomstbestendigheid en gezond in gebruik. De integrale aanpak met een focus voor verbinding in proces en maakbaarheid van projecten kenmerkt de projecten van het bureau; ‘nieuwe architecten, verbinders van mensen en materialen, samen bouwen aan nieuw perspectief’.

Nieuwe Architecten werkt op dit moment met een gedreven team aan een breed portfolio met diverse onderwijsprojecten, wijk- en complexgewijze aanpak voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, integrale visies en scenario’s voor stationsprojecten en grootschalige vernieuwing, tot aan nieuwbouw wooncomplexen en hoogwaardige villa’s.

CRADLE TO CRADLE CAFE IS AN INITIATIVE OF

Back To Top