Skip to content

Van verbruik naar gebruik naar een circulaire economie “We hebben helemaal geen energieprobleem, wel een grondstoffenprobleem. Het energievraagstuk is gewoon op te lossen, ‘hoe’ is niet de vraag maar ‘wanneer beginnen we?’
Het komt aan op onze eigen houding”. Aan de hand van een reeks gerealiseerde projecten van RAU Architecten laat Thomas Rau zien hoe energieneutrale en zelfs energieleverende gebouwen gemaakt kunnen worden. Samen met klimaatverandering is grondstoffenschaarste een van de grootste uitdagingen in het komende decennium. Alleen een verandering van het huidige lineaire model – van delven, gebruiken en weggooien – naar een circulair model waarin grondstoffen in een oneindige kringloop hergebruikt worden, zal onze economie toekomstbestendig maken en tevens een onmisbare bijdrage kunnen leveren voor het oplossen van het klimaatprobleem. Door introductie van een nieuw bedrijfsmodel wil Turntoo het behoud van grondstoffen garanderen. In dit model worden producten als ‘grondstofbanken’behandeld; producenten blijven eigenaar van de grondstof in het product. Afnemers betalen alleen nog op basis van gebruik. Turntoo maakt een nieuwe manier van consumeren en produceren mogelijk. Het is een bedrijfsmodel voor de circulaire economie: ‘performance based consumption’.

Cradle to Cradle Business Model Innovation

“What exactly is a ‘business model’ anyway? No one ever defined the term precisely…” Aldus de redactie van Harvard Business Review, ruim 10 jaar geleden. Sinds die tijd is de term te pas en te onpas gebruikt in zakelijke boeken en tijdschriften. Bart Wozniak van het Mads Clausen Institute, University of Southern Denmark heeft dit ‘buzzword’ uitgelegd; zowel de relevantie met business, de stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek als mogelijke praktische toepassingen zijn de revue gepasseerd. Vervolgens heeft hij een aantal resultaten van zijn onderzoek Cradle to Cradle Business Model Innovation’ met de toehoorders gedeeld. Onder andere ging het daarbij om “hoe C2C het business model van bedrijven kan beinvloeden”, welke toegevoegde waarde het C2C framework heeft voor diverse business dimensies en “hoe C2C leidt tot innovatie van business modellen”.

Weblinks
– Turntoo business model: www.turntoo.com
– Rau Architecten: www.rau.eu

Ander onderzoek
– Thesis “The evolution of the Cradle to Cradle model implementation within organizations” Download thesis

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top