Skip to content

WELL certificaat

 Een grote opkomst in het hoofdkantoor van Ahrend in Amsterdam, waar vandaag deze editie van het Cradle to Cradle café wordt gehouden. Een café dat vandaag in het teken staat van het nieuwe duurzaamheidscertificaat WELL.  Afkomstig uit Amerika, maar in Nederland door vele visionairs op het gebied van ‘gezonde gebouwen’ gezien als nieuw, onderscheidend en compleet.

 

Feiten of alternatieve ‘feiten’

Tim Beuker, werkzaam bij BBA Binnenmilieu, bijt het spits af. Hij heeft jarenlange ervaring met het realiseren van behaaglijke en comfortabele woon-, leer- en werkomgevingen. Denk hierbij aan het onderzoeken en verminderen van klachten in specifieke gebouwen, het geven van advies bij nieuwbouw, tot het ontwikkelen van een systeem voor micro-klimatiseren. Want van alle middelen voor een goed binnenklimaat, geeft Tim aan dat bewezen is, dat dit laatste, het meest effectief is. Hij toont dit aan de hand van vier trends die wij over gezonde gebouwen graag volgen. Maar zegt hij; met planten en groen alleen komen we niet ver. Dit zijn bewezen middelen voor een gezonde mindset en stressreductie, maar werken uiteindelijk minimaal op een gezond binnenklimaat. En dit geldt voor meer maatregelen. Wat zijn nu feiten die voor een verbetering van comfort, gezondheid en productiviteit zorgen? Te denken valt aan:

  • Emissie-arme materialen/meubilair
  • Adequate verse luchttoevoerhoeveelheid
  • Goede toevoerluchtkwaliteit
  • Spuiventilatie mogelijkheid

The new building standard; WELL

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Alleen het gebouw en de locatie zullen straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen bepalen. Het zal meer gaan over de gebruiker, ofwel de mens die in een gebouw werkt. Maar hoe toon je aan dat het een gezond gebouw is? WELL, een nieuw keurmerk voor gezonde gebouwen, geeft op deze vragen antwoord. De WELL Building Standard. Antwan van Haaren, van DGmR, vertelt over de ins en outs, de valkuilen, maar zeker ook de voordelen en toekomst van dit relatief nieuw maar allesomvattend duurzaamheidscertificaat.

Wat is WELL?

De WELL Building Standard is ontwikkeld door de Amerikaanse vastgoedorganisatie Delos en bevat 100 eisen om te komen tot een gezonde en comfortabele werkomgeving. In 2014 is WELL overgedragen aan het International WELL Building Institute (IWBI). Het keurmerk is het resultaat van een zeven jaar durend onderzoek naar het effect van werkplek gerelateerde factoren op welzijn. Alleen de aspecten waarvoor voldoende wetenschappelijk bewijs werd gevonden op de positieve comfort- en gezondheidseffecten zijn opgenomen. Vervolgens is er drie jaar peer review uitgevoerd door gerenommeerde artsen, wetenschappers en professionals uit de industrie. Het resultaat is een norm met gefundeerde, ‘evidence-based’, prestatie-eisen voor een gezonde en comfortabele werkomgeving. En op dit moment wordt er gewerkt aan een Europese vertaling van WELL met als naam the Blue Building Institute. Volgens Antwan stelt de WELL Building Standard niet alleen eisen aan de klassieke onderwerpen als luchtkwaliteit (Air), licht (Light) en thermisch & akoestisch comfort (Comfort), maar ook aan waterkwaliteit (Water), voeding (Nourishment), beweging en activiteit (Fitness) en geestelijke gezondheid (Mind). Reden voor de keuze van deze zeven thema’s is dat uit het onderzoek van WELL/Delos naar voren is gekomen dat deze zeven thema’s een aantoonbaar effect hebben op het welzijn van kantoormedewerkers.

Hoe werkt het? En wat levert WELL op?

In het kort werkt de WELL-certificering als volgt: vooraf worden prestatie-eisen per gebouw bepaald. Het ontwerpteam of de gebouweigenaar garandeert dat de eisen gehaald zijn. Anders dan bij BREEAM wordt hier uitgegaan van duidelijke afspraken waar men zich aan moet houden en die afspraken worden daarna getoetst door een WELL Assessor, afkomstig uit Amerika, via metingen of de eisen inderdaad gehaald zijn. Wanneer dit het geval is, ontvangt het gebouw het certificaat. Om dit te behouden, moet er na drie jaar opnieuw gecertificeerd worden. Een ontwikkelaar, belegger of verhuurder helpt WELL om inzichtelijk te krijgen hoe gezond en comfortabel een gebouw is. Ook is het hiermee eindelijk mogelijk om extra investeringen in comfort en gezondheid aantoonbaar te maken voor potentiële huurders/kopers.

Te behalen certificaten

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende WELL-certificaten te behalen. Om te bepalen voor welk certificaat een gebouw in aanmerking komt, moet eerst een typologie gekozen worden. De meest uitgebreide variant, New and Existing Buildings, is bedoeld voor gebouwen waarbij de gebruiker van het gebouw voor het volledige gebouw een WELL-certificaat nastreeft. New and Existing Interiors geldt voor de situatie waarin voor een deel van het gebouw een WELL-certificaat relevant is. Bij zowel New and Existing Buildings als Interiors is actieve medewerking van de gebruiker/huurder vereist om het certificaat te halen. Stel dat de gebruiker niet wil meewerken of de gebruiker nog niet bekend is, dan biedt een Core and Shell- certificaat uitkomst. Dit laatste certificaat wordt nagestreefd in Utrecht bij het nieuwe WTC, hierover vertelt Nils Bonder van AM real estate straks meer.  Voor alle drie de typologieën zijn er drie certificaten haalbaar: Silver, Gold en Platinum.

Samen met dit instituut werkt DGMR aan een vertaling van de Amerikaanse WELL-eisen naar de Nederlandse situatie. Zo zijn niet alle features 1 op 1 in Nederland bruikbaar en is er met regelmaat contact met IWBI in hoeverre overeenkomstige normeringen wel toepasbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de toegankelijkheid in gebouwen volgens Nederlandse ITS-eisen in plaats van de Amerikaanse ADA-eisen, waarvoor DGMR/BBA Binnenmilieu de gelijkwaardigheid heeft verzorgd.

De échte waarde van vastgoed

Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid, beleving en het welbevinden van haar gebruikers, dat is de échte waarde van vastgoed, aldus Nils Bonder, als consultant werkzaam bij AM real estate. Hij neemt het woord over van Antwan en legt uit hoe de theorie van WELL in de praktijk is toegepast bij het nieuw in ontwikkeling zijnde WTC in Utrecht. Een comfortabele werkomgeving is zo belangrijk omdat we ons hier zo’n 90% van onze tijd in begeven, geeft Nils aan. Dit heeft een grote invloed op onze gezondheid, geluk, productiviteit en welzijn. Nederland richt zich in bouwbesluiten en andere regelgevingen nog steeds teveel op de CO2 footprint en energielabels. We hebben duurzaam vastgoed nodig voor de veranderende behoeften van toekomstige generaties. De kracht van WELL is dat het meer over mensen gaat dan over energie. Daardoor kun je van een negatief verhaal – je moet geld uitgeven aan energie – naar een veel positievere beleving overgaan: we krijgen een fijner en gezonder gebouw. Ga je hierover met directeuren van grote ondernemingen in gesprek dan loop je vaak vast, maar bij de collega’s van de HR-afdeling, valt het kwartje meteen, aldus Nils. Het nieuwe in aanbouw zijnde WTC in Utrecht zal ca. 30.000 m2 kantoren herbergen en zal naast BREEAM Excellent als eerste gebouw in Nederland voldoen aan het Core & Shell Silver typering van het International WELL Building Institute.

presentatie Tim Beuker 15.06.2017

presentatie Antwan van Haaren 15.06.2017

presentatie Nils Bonder 15.06.2017

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top