Skip to content

Cradle to Cradle aan het Haagsche Wijnhavenkwartier

In ’s- Gravenhage, daar waar voorheen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gevestigd waren, vindt deze editie van het drukbezochte Cradle to Cradle café plaats. In het auditorium van de faculteit van de Universiteit van Leiden. Een prachtig voorbeeld van gebiedsontwikkeling en een nog beter voorbeeld van een duurzame samenwerking tussen gemeente, investeringsmaatschappij, architect en interieurarchitect.

 

Signature deal aan het Wijnhavenkwartier                                

De eerste spreker is Wouter Moll van Syntrus Achmea, één van Nederlands grootste vermogensbeheerders, uitsluitend gericht op institutionele beleggers. De portefeuille is groot, Syntrus Achmea telt meer dan 60 opdrachtgevers waaronder voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars. Enkele signature deals die de maatschappij in handen heeft, zijn: Piramides in Amsterdam, De Planeet in Utrecht, Mahler in Amsterdam en nu dus ook de Wijnhaven, hier in Den Haag. Wouter vertelt waarom deze locatie aan het Wijnhavenkwartier een geschikte investering was. “We wisten het Rabobank pensioenfonds en het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw te interesseren voor deze belegging. Een gebouw op A locatie met maar liefst 100.000 m2 aan kantoorruimten en 132 huurappartementen. In 2014 werd er begonnen met de bouw en in het vierde kwartaal van 2016 werd er opgeleverd. Tijdens de bouw keek men ook naar duurzaamheid. We leven in een tijd waar we vastgoed moeten managen. Waarbij een drietal aspecten van belang zijn; comfort, duurzaamheid en veiligheid. En ondanks dat er een spanningsveld blijft bestaan tussen duurzaam bouwen en de kosten hiervan hebben we in elk appartement gekozen voor de juiste materialen. De keuken is van eco board, de tegels die zijn verwerkt zijn van Mosa en ook de ketel en energiestromen zijn gemanaged.” En we blijven hier als bedrijf aan werken, toekomstgericht en duurzaam!

 

De autist moet gaan communiceren

Van stoel tot stad? Of is het nu andersom? Zo begint de tweede spreker zijn betoog. De originele titel van dit boekje van Bakermans is ‘Van stoel tot stad’, maar hier is Jeroen Geurst van het gelijknamige architectenbureau Geurst & Schulze het niet helemaal mee eens.

Duurzaamheid is beslissingen nemen en daarna materialen uitzoeken. De opdracht van de transformatie van dit Rijksgebouw, dat hij gekscherend een autistisch gebouw noemde, was niet makkelijk. Voorheen blokkeerden de twee ministeries de doorgang tussen de ‘oude stad’ en het centrum. De doorgang was een donker gat en dit moest anders. Maar hoe? Om dit goed te kunnen uitvoeren, voerden Geurst en Schulze een studie uit naar het ontstaan van het gebied en de stedenbouwkundige keuzes. Van architect Nervi in de jaren ’60 tot aan Dudok, allemaal hebben ze meegeholpen aan de stadsontwikkeling van Den Haag. Geurst schetst het historisch perspectief en maakt met prachtige anekdotes duidelijk waarom welke keuzes door de jaren heen zijn gemaakt. Want de ‘autist’ moest gaan communiceren. In 2012 werd de transformatie ingezet. Samen met Heymans en investeerder Achmea konden twee nieuwe modules van 25.000 m2 per module worden herontwikkeld. Gelukkig was de draagconstructie nog in goede staat en werden de betonranden weggeslepen. Deze gewichtsafname liet het toe om later balkons te bevestigen. De Universiteit van Leiden die zich als huurder aanbood kon plaatsnemen in de onderste vier verdiepingen van de toren. De bestaande garage bleef gehandhaafd. Hier kwamen ook de twee auditoria waar de Universiteit om vroeg.

 

Onderdak geven aan cultuur

De opdracht van de Universiteit was helder; een inspirerende en uitdagende omgeving voor studie en onderzoek. Daar ging spreker nummer drie Leon Thier met zijn team mee aan de slag. Den Haag, de stad van vrede, recht en veiligheid en de faculteit hier op deze plek midden in de stad, werd de basis van zijn omdenken. Er moest een duidelijke vertaling naar de praktijk komen. Een stad met studenten van maar liefst 80 nationaliteiten. Een faculteit als ontmoetingsplaats werd het uitgangspunt. Het beeldmerk van de universiteit aan de Turfmarkt is de riante entreehal met receptie, café, studielounge en een ‘follie’ voor de studieverenigingen. Een brede tribunetrap, die ook dienst zal doen voor debatten, voert naar de belangrijkste laag op de tweede verdieping. De drie verdiepingen liggen allemaal in een U-vorm rond een binnentuin, waardoor een echt ‘campusgevoel’ ontstaat. De bestaande vaste kern werd onaangetast en rondom deze kern ontwierp Leon de schaduwruimtes die gesloten werden. Deze besloten functies worden ingezet als onderwijsruimten. De plaatsen eromheen werden de free flow gebieden. Een afgewisseld geheel met een meanderend landschap van studieruimten. Ontmoetingsplekken voor interactie en stillere plekken, waar men in alle rust kan studeren. Een geslaagde opdracht!

 

Energieneutraal en circulair Rijksvastgoed in 2050

Nico Smiet van het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. De portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, monumenten, musea en paleizen. Men zorgt voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen. Maar het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op de ontwikkeling naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling in zijn achterhoofd werkt Nico Smiet dagelijks aan een kwalitatief beleid. Om dit te bewerkstellingen is het beleid ook gericht op verkoop van vele Rijksbezittingen. Te zien op www.biedboek.nl. Tijdens zijn presentatie laat hij zien hoe de vastgoedportefeuille is opgebouwd en waar de duurzaamheidsvisie ligt. Een voorbeeldrol is hier voor hen weggelegd.

Filmpje energie neutraliteit en testomgeving PGT 3.0 (3,55 min.)
www.rijksvastgoedbedrijf.nl, zoek op animatie testomgeving

 

Nieuws

En als we het over een duurzame samenwerking hebben dan is er op dat gebied ook nieuws te melden. Qbiq is de nieuwe partner van het Cradle to Cradle café.

presentatie Wouter Moll 06-04-2017

presentatie Jeroen Geurst 06-04-2017

presentatie Leon Thier 06-04-2017

presentatie Nico Smiet 06-04-2017

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top