Skip to content

Het eerste C2C café van 2013 was een doorslaand succes. Het onderwerp sprak tot de verbeelding en daardoor werd dit event het drukst bezochte C2C Café sinds haar start in 2009, met ruim 120 aanwezige gasten.

De meerwaarde van duurzaamheid

Mirjam Roth trapte af met de stelling “is C2C in de zorg wel mogelijk?” en leeft duurzaamheid wel in de zorg? Via de basisprincipes van Cradle to Cradle gaf zij voorbeelden dat duurzaamheid en Cradle 2 Cradle wel degelijk begonnen is in de zorg.
Veel aandacht ging  naar de waarde die toegekend moet worden aan een gezond binnenklimaat voor patiënten en medewerkers. Dit door toepassing van materialen die het liefst geen of in ieder geval een veel lager niveau van ongewenste emissies produceren. Eén van de dillema’s voor architecten is echter dat een volledig Cradle to Cradle ziekenhuis nu nog niet mogelijk is omdat niet alle producten en materialen C2C  gecertificeerd beschikbaar zijn. Het devies is op dit moment:  binnen de randvoorwaarden het best mogelijke doen.
Ook maakte Mirjam niet alleen onderscheid tussen de biologische en de technische cyclus, maar sprak zij ook over de gebouwcyclus. Doordat C2C materialen geschikt zijn voor oneindig hergebruik dragen ze bij aan de toekomstwaarde van een (zorg) gebouw. Hierbij valt te denken aan flexibiliteit in gebruiksfuncties, bijvoorbeeld een transformatie van woon- naar zorggebouw. Door in het ontwerp al na te denken over exploitatie, terugverdientijd en meerwaarde is een gebouw niet meer een eindproduct, maar een “tussenproduct” dat aanpasbaar is aan de levensloop.
Mirjam Roth werkt sinds 2011 als adviseur bouwfysica en duurzaamheid bij EGM adviseurs. EGM adviseurs is een adviesbureau voor vraagstukken op het gebied van onder andere duurzaamheid, bouwfysica, brandveiligheid en bouwtechniek.

Het verbonden ziekenhuis

In de presentatie van Eric Wendel werd in een historisch perspectief de ontwikkeling van het oudste Nederlandse ziekenhuis naar  het toekomstige duurzaamste ziekenhuis in Nederland duidelijk gemaakt. Door middel van heldere en krachtige beeldtaal werden de gasten geconfronteerd met “krullenbollen” uit de 15e eeuw die naast dezelfde kapper vooral hun maatschappelijke betrokkenheid en culturele betekenis met elkaar gemeen hebben. Het leidende thema in het ontwerp voor het Reinier de Graaf Gasthuis is verbinden. Dee architect heeft dat samengebracht in een uniek concept: de “Esculaap”.
Eric liet zien dat het nieuwe ziekenhuis ook daadwerkelijk verbindt in tijd, plaats en mensen. In het bijzonder werd er aandacht gegeven aan het interieur. De plaats Delft en het Westland met haar typerende landschappen, haar culturele erfgoed in wetenschap en kunst komen op een bijna metaforische manier in het interieur terug. Een haast delft blauwe invulling van de vloeren en prachtige muurbeelden die de gasten en patiënten een “thuis” gevoel gaan geven. Deze presentatie werd door velen als inspirerend ervaren.
Eric Wendel werkt als architect en is partner-eigenaar bij EGM architecten. EGM architecten is één van de grootste architectenbureaus van Nederland en een belangrijke speler in de zorgmarkt.

Filmpjes Eric Wendel

[gdlr_row] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=FJuJM2KBiMI” ][/gdlr_column] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=wYQJ52vrJEA” ][/gdlr_column] [/gdlr_row] 

Een wereldprimeur

Robbert Jan van der Ent Braat gaf, naast een keur van facilitaire cijfers en feiten waardoor duidelijk werd dat een ziekenhuis als kleine stad gepercipieerd moet worden, ruim aandacht aan de wereldprimeur van Pharmafilter.
Veiligheid is voor een ziekenhuis een topprioriteit. De diverse afvalstromen die voorkomen in een ziekenhuis, in combinatie met een moeilijk handhaafbaar veiligheidsprotocol bij haar medewerkers, levert voor het Renier de Graafgasthuis een bijna onoplosbaar dilemma op. Door alle afvalstromen niet meer separaat maar tegelijktijdig af te voeren en daarbij gebruik maken van bio based materialen, kunnen deze grondstoffen via het bestaande  riool  verwerkt worden tot schoon water. Dit water is bovendien vrij van medicijnresten en hormoon verstorende stoffen. Zo wordt niet alleen  een substantiële vermindering van het aandeel vast afval bereikt, maar wordt uit het vergistingsproces ook duurzame energie en warmte geproduceerd. Een innovatieve  oplossing die weliswaar niet begonnen is vanuit C2C, maar wel parallel loopt met het  C2C gedachtengoed.
Robbert Jan van der Ent Braat, manager Facilitair Bedrijf van het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft, studeerde af aan de Hogere Hotelschool Den Haag

DOWNLOAD: Presentatie Robbert Jan van der Ent Braat Het meest duurzame ziekenhuis van Nederland

DOWNLOAD: Presentatie Eric Wendel Het verbonden ziekenhuis

DOWNLOAD: Presentatie Mirjam Roth Meerwaarde van duurzaamheid

Filmpjes Robbert Jan van der Ent Braat

[gdlr_row] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=i0kW5PIK3p8″ ][/gdlr_column] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=vz0ZigBKsOE” ][/gdlr_column] [/gdlr_row] 

[gdlr_row] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=-qR8RvYa6Pk” ][/gdlr_column] [gdlr_column size=”1/2″][gdlr_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=Bd5uiUB5P28″ ][/gdlr_column] [/gdlr_row] 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top