Skip to content

Het Cradle to Cradle café van 24 september vindt plaats in Waalwijk bij Desso. Twee sprekers staan deze dag klaar om de aanwezigen enthousiast te vertellen over afvalstoffen en de wijze waarop deze kunnen worden hergebruikt zodat we hier zo goed en verantwoord mogelijk mee om kunnen gaan. Uiteraard met het Cradle to Cradle gedachtengoed in het achterhoofd.

De eerste presentatie wordt gegeven door Patrick Bunskoek van Resource Limburg, een sociale onderneming die zich richt op de circulaire economie. Resource Limburg is onafhankelijk en zorgt voor een duurzaam sloopproces waarbij zij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten, zoals personen met een beperking of in een uitkeringssituatie (Social Return on Investment, oftewel SROI), aldus Patrick.

De driehoek Mensen, Materialen en (proces)Management die zij hierbij gebruiken is uniek. Het doel is om de circulaire economie in zijn geheel, en specifiek in de bouw, te stimuleren door slim om te gaan met materialen die vrijkomen uit de sloop van woningen in krimpgebieden. Een voorbeeld dat Patrick hierbij geeft zijn de huidige dakpannen op het Scheepvaartmuseum in Amsterdam die afkomstig waren van een sociale woningbouwwijk uit Limburg. Dankzij de bundeling van kennis worden gebouwen duurzaam gesloopt, zuivere restmaterialen beschikbaar gesteld aan producenten, handel en consumenten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werkervaring opdoen en worden ingezet om in de sloop een taak te verrichten. Daarnaast is er een front-end applicatie (webshop) ontwikkeld waar de geïnventariseerde producten die vrijkomen worden aangeboden. Zowel consumenten als producenten kunnen deze producten bestellen.

Naast dit alles is Resource Limburg bezig met het ontwikkelen van restmaterialen zodat deze wederom zijn te gebruiken als grondstof. Uitgangspunt is dat deze ontwikkeling op een duurzame manier gebeurt. Een voorbeeld hiervan is het hergebruiken van baksteen. Dit lijkt een makkelijke casus, maar niets is minder waar. Oude bakstenen hergebruiken is het streven. Dat ging goed, vooral omdat de mortelspecie ertussen vroeger uit kalk bestond. Maar de cementspecie (van na de tweede WO) is moeilijker te verwijderen. Op dit moment is het niet mogelijk om dit op een zeer duurzame wijze te doen, maar Patrick geeft aan dat zij erg ver zijn in dit proces en binnenkort zeer enthousiast kan melden dat het procedé is uitgevonden. Dit biedt veel mogelijkheden voor de toekomst.

De (drink)watersector als leverancier van grondstoffen

Olaf van der Kolk van de Reststoffenunie is de tweede spreker van vandaag. Hij vertelt dat de in 1995 opgerichte Reststoffenunie tegenwoordig hoogwaardige en duurzame bestemmingen voor bijna 200.000 ton reststoffen per jaar vindt. Hiermee is deze organisatie binnen de drinkwaterbedrijven het centrale aanspreekpunt geworden voor dit specifieke vraagstuk. De Reststoffenunie is actief in de totale keten. Vanaf het ontstaan van de reststof naar het toepassen als grondstof en aflevering op de uiteindelijke bestemming. “We onderzoeken of een reststof als bijproduct bruikbaar is, zoeken naar een goede toepassing, bemiddelen tussen partijen, zorgen voor de juiste bewerking of verwerking van de stof, voor transport, opslag en de financiële afhandeling. We regelen bovendien alle benodigde documenten,” aldus een enthousiaste Olaf. Voor stoffen die niet als (secundaire) grondstof kunnen worden ingezet zoekt Reststoffenunie naar de meest doelmatige wijze van verwijdering. Criteria voor bescherming van mens en milieu spelen hierbij een belangrijke en vaak doorslaggevende rol.

Een interessant voorbeeld dat Olaf geeft gaat over kalkkorrels. Want sporten op kalkkorrels, heeft u daar ooit aan gedacht? Sinds enkele jaren worden kalkkorrels toegepast in kunstgras. De korrels stabiliseren de grasmatten en voorkomen dat de kunstgrassprieten plat gaan liggen. Daarnaast vertelt Olaf over een andere opzienbarende toepassing. Namelijk de verwerking van drinkwaterkalk in Desso-tapijt. Drie jaar lang pionieren leidde tot een productieproces volledig volgens het Cradle to Cradle® gedachtegoed. “Weliswaar met wat haken en ogen omdat deze toepassing zeer hoge eisen stelt aan de grondstoffen en de samenstelling ervan, maar de toepassing is er en we zijn nog lang niet uit ontwikkeld.“

Gold

Uiteraard blijven Mosa en Ahrend dagelijks bezig met duurzame projecten en het uitdragen van het Cradle to Cradle gedachtegoed, maar de dag werd afgesloten door groot nieuws van Desso. Als eerste tapijtfabrikant ter wereld heeft Desso een zeer belangrijke mijlpaal bereikt; de Cradle to Cradle® Gold-certificering voor een nieuwe collectie tapijttegels. De Gold-certificering is de beloning voor zeven jaar hard werken met als doel de overgang naar een circulaire economie op basis van C2C-principes.

Presentaties

DOWNLOAD: Presentatie Patrick Bunskoek

DOWNLOAD: Presentatie Olaf van der Kolk

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top