Skip to content

Vandaag zijn we te gast bij hotel The Tire Station, één van de Conscious Hotels van Marco Lemmers. Hij is de eerste spreker van vandaag die ons achter de schermen laat kijken bij een voor het Cradle to Cradle café ietwat onbekend terrein: de hospitality business.

Eco-sexy met een big smile

Conscious Hotels is één van de meest groene hotelmerken van Nederland. Sustainability zit in het DNA van het bedrijf en bij elke beslissing, of het nu gaat om de zogenoemde ‘spullenboel’, het interieur, de gebouwen zelf of de in- en verkoop, vraagt CEO Marco Lemmers zich altijd af: wat is hier de meest duurzame keuze? Daarnaast is humor een belangrijke pijler van het concept. Vandaar ook de quiz aan het einde van zijn presentatie met als hoofdprijs een altijd goed gewaardeerde fles bio champagne.

Marco vertelt over zijn Conscious Hotels waarmee hij in 2009 startte. Nu negen jaar later telt het concept vier hotels. Te weten het Conscious Hotel Vondelpark, the Tire Station, Conscious Hotel Museum Square en de vierde telg staat in het Westerpark, hoe gekscherend ook, op het Westergasterrein. De laatste is tevens het eerste hotel in Nederland dat 100% elektrisch is: van de verwarming in de kamers tot inductieplaten in de keuken. De groene energie wordt opgewekt door Nederlandse windenergie en zonnepanelen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van gas. Bijzonder, aangezien het pand van 1885 tot 1967 diende als werkplaats en kantoren telde van de Westergasfabriek: dé plek waar gas werd gewonnen voor de stadsverlichting in Amsterdam.

Het gehele concept kenmerkt zich door doorgevoerde duurzame keuzes. Rekening houdend met de keurmerken LCA, CO2 footprint, Green Key en uiteraard Cradle to Cradle. Van de verf op de muren tot energieverbruik en van ingrediënten in het restaurant tot de vrachtwagens van het liefst lokale toeleveranciers.

Beyond the towel

Na de bevlogen presentatie en uitleg over de praktische mogelijkheden van duurzaamheid binnen het hotelwezen van Marco Lemmers komt Elena Cavagnaro aan het woord. Elena Cavagnaro is lector ‘sustainability in hospitality and tourism’ bij NHL Stenden Hogeschool. Zij is ook visiting professor bij de Universiteit van Bergamo (Italië) en de Universiteit van Derby (Engeland). Sinds 2014 doet Elena Cavagnaro, samen met Nederlandse collegae en studenten van de Master in International Service and Hospitality Management, onderzoek naar de ervaringen van gasten met duurzaamheidsmaatregelen in hotels. Elena begint haar presentatie met de opmerking dat we allemaal te gast op aarde zijn. En als je zo naar je omgeving kijkt, leer je dat je zelf verantwoordelijk bent voor de vele keuzes die op dit gebied te nemen zijn. Haar kwalitatieve onderzoek vond plaats onder general managers, leveranciers en gasten. Een centrale vraag aan de managers was: wat verwachten gasten van een duurzaam hotel? Wensen zij betrokken te worden, en zo ja, hoe? Hoe denk je als directeur over duurzaamheid in het hotel en welk beeld heb je van de wensen van je eigen gasten?

Met ‘voorbeeldquotes’ van antwoorden op de vragen werd duidelijk dat de managers allemaal wrijving op dit terrein voelden. Gasten moeten met dit onderwerp niet worden lastiggevallen was een duidelijke conclusie, ze vinden dat hun gasten tijdens hun verblijf gepamperd dienen te worden. Daarnaast beseften vrijwel alle managers dat sustainability is here to stay. Daarbij moet het maken van een serieus duurzaamheidsplan hoog op de agenda komen. Het is geen onderwerp meer dat ad hoc besproken en als bijzaak gezien kan worden. Duurzaamheid is ook binnen de hospitality branche een noodzakelijk kwaad. En ook gasten ervaren dit steeds vaker. Ondanks dat het hele duurzaamheidsgedachtengoed om meer dan bezuinigen op water en elektriciteit draait, geeft Elena een voorbeeld. Het hergebruik van handdoeken. Steeds vaker zie je in een hotel het verzoek om je handdoek meerdere malen te hergebruiken. Van groot belang, maar vertelt Elena, zorg wel dat de boodschap goed is. Denk je nu echt dat zo’n verzoek wordt ingewilligd als er vervolgens tien andere handdoeken omheen liggen, en dat in een éénpersoonskamer? Get your communications right. Dat is noodzakelijk! De gast zal meewerken als hij/zij het idee heeft dat het verzoek van het hotel integer is, met andere woorden: dat het echt om duurzaamheid gaat en er niet een verborgen besparingsagenda is! En daarbij geeft Elena als tip om ook gebruik te maken van de kennis die er bij de vele hotelscholen aanwezig is.

QUOTE:

There are many misunderstandings about sustainability. Most people think it is only about energy. But it is much more…

presentatie Elena Cavagnaro 02.07.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top