Skip to content
14 juni 2024

AI en Architectuur: duurzame(re) gebouwen ontwerpen met AI, hoe dan?

Over de impact en implementatie van AI voor het ondersteunen van beslissingen in de context van het ontwerp van duurzame, circulaire gebouwen. Het bijwonen van dit Cradle to Cradle Café kan inzicht bieden in hoe technologische vooruitgang op het gebied van AI kan samengaan met duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor een holistische benadering van verantwoorde en milieuvriendelijke praktijken in de gehele bouwkolom wordt bevorderd.

Door AI gegenereerde inhoud voor deze bijeenkomst 😊

Ontwerpopties gebaseerd op specifieke criteria:
AI-algoritmen zijn zeer bedreven in het verwerken van enorme hoeveelheden gegevens en hebben, wanneer ze zijn uitgerust met de juiste hulpmiddelen, de potentie om ontwerpkeuzes te genereren. In de toekomst zullen architecten waarschijnlijk criteria invoeren zoals budget, ruimtebehoeften of duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor AI geoptimaliseerde ontwerpalternatieven kan produceren die door mensen moeten worden beoordeeld.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid:
AI kan architecten helpen energie-efficiënte en duurzame gebouwen te ontwerpen. Door factoren zoals klimaatgegevens, oriëntatie van het gebouw, materiaal en energieverbruikpatronen te analyseren, kunnen AI-algoritmen ontwerpaanpassingen aanbevelen die het energieverbruik van gebouwen efficiënter maken en de impact op het milieu verminderen.

  1. *AI voor Duurzaam Ontwerp:* Ga in op hoe kunstmatige intelligentie invloed heeft op architectonische en ontwerpprocessen om een duurzame gebouwde omgeving te creëren.
  2. *Integratie van Slimme Gebouwen en AI:* Bespreek hoe kunstmatige intelligentie bijdraagt aan het creëren van slimme en duurzame gebouwen door energie-efficiëntie, afvalreductie en de inzet van de juiste materialen.
  3. *Data-analyse voor Duurzaamheid:* Benadruk de rol van AI bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om patronen te identificeren, het verbruik van hulpbronnen te optimaliseren en de algehele duurzaamheid in de bouw- en gebouwbeheersector te verbeteren.
  4. *Circulariteit en AI:* Verken hoe AI-technologieën de circulaire economie kunnen ondersteunen door betere tracking, recycling en hergebruik van materialen in de bouwsector mogelijk te maken.
  5. *AI in Materiaalinnovatie:* Onderzoek hoe AI wordt ingezet bij de ontwikkeling van duurzame en recyclebare materialen, in lijn met Cradle to Cradle-principes.

Programma

09.30 – 10.00
Ontvangst met koffie/thee
10.00 – 10.15
Welkom door Petra van Dijk, directeur Mindlabs
Inleiding programma door Marianne van der Sande
10.15 – 10.45
Joost Ector (Ector Hoogstad Architecten)
10.45 – 11.15
Jacob van Rijs (MVRDV)
11.15 – 11.45
Johan Kats (Sweco)
11.45 – 12.15
Bart Mispelblom Beyer (Tangram Architekten)
12.15 – 13.00
Netwerklunch
13.00 – 13.30
Rondleiding Mindlabs

Locatie

MindLabs
Locomotiefboulevard 101
5041 SE Tilburg

Ector Hoogstad Architecten transformeerde een prachtige oude spoorwegkathedraal in de Tilburgse Spoorzone tot MindLabs, een kenniscentrum rondom artificial intelligence en innovatieve technologie. Hier zoeken onderwijsinstellingen, bedrijven en start-ups elkaar op als wederzijdse inspiratiebron rondom onderwerpen als artificial intelligence, robotics, avatars, virtual reality, language technology en serious gaming. De historische Hal 70 kreeg in dit ecosysteem een nieuw leven als beursvloer voor kennis. Het resultaat laat zien dat erfgoed, architectuur en duurzaamheid zich succesvol laten combineren tot een toekomstgericht kennislandschap met karakter.

Ector Hoogstad Architecten, Joost Ector

EHA tekent voor de transformatie en nieuwbouw van Hal70 naar de huisvesting voor Mindlabs. Joost gaat toelichten hoe met het ontwerp van dit gebouw wordt ingespeeld op de behoefte van de gebruikersgroepen van Mindlabs om elkaar te treffen en kennis te delen in een karaktervolle, comfortabele maar ook dynamische omgeving. Een smeltkroes waarin onderwijsinstellingen, kennis instituten en start-ups zich comfortabel voelen en interactie hebben met elkaar over het vakgebied en de ontwikkelingen op het gebied van AI. https://www.ectorhoogstad.com/en/project/mindlabs-tilburg

Joost Ector (1972) is architect en partner in Ector Hoogstad Architecten, gevestigd in hartje Rotterdam. EHA ontwerpt duurzame, innovatieve, mooie gebouwen die mensen op een betekenisvolle manier dichter bij elkaar brengen. Zo helpen we, op een bescheiden en realistische manier, de wereld te verbeteren.

MVRDV, Jacob van Rijs

Founding Partner van MVRDV, Jacob van Rijs, gaat in op de wijze waarop hij met zijn ontwerpteam heeft gewerkt aan de totstandkoming van de Artificial Intelligence Campus in Heilbronn, Duitsland en met name hoe de wensen van de client op het gebied van AI van invloed waren op de gebouwde omgeving. Ook gaat hij in op hoe dit traject zijn bureau op het pad van mogelijkheden van AI voor architectuur heeft gezet. Hierover verschijnt binnenkort een artikelreeks in de landelijke media. Wat zijn de ervaringen bij MVRDV tot nu toe? Wordt AI verworpen of omarmd?

Een mix van een bedrijfscampus, laboratoria, een innovatiecentrum voor startende bedrijven, huisvesting, een communicatiecentrum en voorzieningen zoals een restaurant en een kleuterschool maken van het Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) niet alleen een aantrekkelijke werkplek, maar ook een bestemming voor nieuwsgierige bezoekers die de ontwikkeling van wereldveranderende technologieën met eigen ogen kunnen zien, in contact kunnen komen met de mensen achter hun creatie en daarmee meer te weten komen over de bedoelingen achter hun werk. Met zijn herkenbare cirkelvormige plan wil het ontwerp de campus positioneren als een wereldwijd toonaangevende locatie voor de toepassing van AI-technologieën.
https://www.mvrdv.com/projects/952/innovation-park-artificial-intelligence

Jacob van Rijs (Amsterdam, NL – 1964) is medeoprichter en hoofdarchitect van MVRDV, een interdisciplinaire studio die werkt op het snijvlak van architectuur en stedenbouw. Het bekroonde Nederlandse bureau werd in 1993 opgericht door Van Rijs samen met Winy Maas en Nathalie de Vries en heeft een internationale identiteit opgebouwd.

SWECO, Johan Kats

Sweco richt zich op het creëren van slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. En zet daarbij nadrukkelijk in op de versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere samenleving. Sweco heeft een eigen ChatGPT omgeving ontwikkeld waardoor op een efficiënte manier ondermeer technische normen en voorschriften direct worden geïntegreerd. “Met SwecoGPT kan ik erop vertrouwen dat ik steeds betere op maat gemaakte antwoorden krijg terwijl de integriteit en vertrouwelijkheid van onze data veilig is. Zo kan ik de voordelen van AI benutten zonder het risico te lopen dat gevoelige informatie ons bedrijf verlaat.” Johan zal ingaan op de eerste ervaringen met ChatGPT in de divisie Gebouwen en Stedelijke gebieden.

Johan Kats is verantwoordelijk voor Sweco’s Business Unit Building Services in Nederland, waar hij bewezen expertise en innovatieve oplossingen biedt voor complexe technische uitdagingen in de installatietechniek, brandveiligheid, bouwfysica en simulaties. Met een bewezen trackrecord in IT en gebouwinformatie was hij pionier in de toepassing van BIM-technologieën. Door zijn expertise in IT-management, gebouwinformatie en gebouwgebonden installaties, weet hij bruggen te slaan tussen nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals AI, de bouw en de wens van de gebruiker.

Tangram Architectuur en stedelijk landschap, Bart Mispelblom Beyer

‘ O N M E T E L I J K B E L A N G R I J K ’
Kunstmatige intelligentie en de zachte waarden van architectuur.
Een verkenning van AI-technologie als partner in het vormgeven van de architectuur van morgen voor duurzame, mensgerichte ontwerpen.

Tangram Architekten opent in mei een tentoonstelling over een toekomst waarin architectuur en kunstmatige intelligentie (AI) samenkomen. Bart Mispelblom Beyer vertelt erover en zal ingaan op de volgende vragen: Wat betekent kunstmatige intelligentie voor het werkveld van de ruimtelijk ontwerpers?
Hoe kunnen we het omarmen zodat het ons werk en het resultaat daarvan verbetert in plaats van verloedert? Hoe kunnen we in een door AI gesteund ontwerpproces naast de harde, meetbare waarden- ook de minder meetbare, zachte waarden een plek geven – zoals welbevinden, geluk, sociale binding en niet te vergeten ‘schoonheid’?
Waarden die onmetelijk belangrijk zijn.

Bart Mispelblom Beyer:  een gebouw moet aantrekkelijk zijn in de breedste zin van het woord. Voor eigenaren, gebruikers en buurt. Dat is onze inzet. Tijdens het ontwikkelproces verken ik graag de grenzen van wat mogelijk is: de locatie, de regelgeving en wat is politiek en sociaal haalbaar. Het goed functioneren van de stad vind ik erg belangrijk. Een stad is zoveel meer dan een verzameling gebouwen en openbare ruimte. Waar je woont, werkt of verblijft: het moet altijd een warme, veilige en duurzame plek zijn. Hoewel ik me op de stad concentreer, vind ik het heerlijk om te ontspannen in de bergen. De rust, harmonie en natuurlijkheid die je ervaart tijdens een bergwandeling … we proberen dat gevoel over te brengen in onze gebouwen.

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top