Skip to content

Stretch

De Dutch Design Week in Eindhoven, een geschiktere tijd en plaats voor deze editie van het Cradle to Cradle café is er niet. Met als thema ‘Stretch’ wil de organisatie achter DDW (Dutch Design Foundation) deelnemers en publiek stimuleren om zich in te spannen en zich buiten de comfortzone te wagen. Ontwerpers hebben revolutionaire ideeën en innovatieve oplossingen voor de toekomst. Soms inspirerend, soms confronterend, maar ze staan altijd aan het begin van iets nieuws. En die gedachte past perfect bij het Cradle to Cradle gedachtegoed. De drie sprekers van vandaag zullen dit verduidelijken.

Built Positive

De wereldbevolking groeit. Volgens de Verenigde Naties zijn we in 2050 met z’n 9.6 miljard. Al die mensen willen een smartphone, een vervoersmiddel en een woning. De grondstoffen om die producten te maken, worden steeds schaarser en duurder. Daarom roept Thijs Maartens op om over te stappen naar een economie, gericht op het hergebruik van grondstoffen: de circulaire economie. Al bij het ontwerp van producten moet worden bedacht hoe de grondstoffen weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Thijs vertelt dat we in Nederland een voorloper zijn en dat we met het Built Positive Institute ook andere landen inspireren om volgens het Cradle to Cradle principe te gaan werken. Built Positive heeft als doel de waarde van innovatie, die bij veel Cradle to Cradle-gecertificeerde producenten op productniveau is geïmplementeerd, te vertalen naar innovaties op gebouwniveau. Deze beweging moet ertoe leiden dat bedrijven van circulaire materialen gezonde gebouwen maken. Een belangrijke eerste stap hierbij is dat alle bedrijven dezelfde taal spreken omtrent wat gezonde materialen zijn en wat circulair betekent op materiaal- en gebouwniveau. Om uiteindelijk in een versnelde vorm het eerste volledig circulaire gebouw op te bouwen van uitsluitend Cradle to Cradle gecertificeerde producten.

Ofwel gebouwen als bomen.

Maar dit kan alleen als we samenwerken. Maartens geeft aan dat het is tijd om om te draaien als we op de verkeerde weg rijden. Er moet een verschuiving komen, daar draait het om.  Gelukkig hebben we al wat prachtige voorbeelden in Nederland mogen realiseren. Zoals het Stadskantoor in Venlo en Park 2020. Maar uiteindelijk rest de vraag, die vandaag ook door het publiek werd gesteld: “Wie neemt het initiatief op de materialenmarkt. Waar laten we huidige constructies? Waar kopen we materialen in?” Kortom veel werk aan de winkel.

Waarom het paradepaardje?

Johan Bakker, consultant bij NLDC, een onderdeel van KPN, vertelt hoe het datacenter op de High Tech Campus in Eindhoven gebruik maakt van Cradle to Cradle principes. Eindhoven kent het kleinste datacenter maar wel ons paradepaardje, vertelt hij. Kijken we alleen naar het gebouw dan zien we dat het in drieën te verdelen is. Een kantoorgedeelte, de serversruimte en de technische ruimte. De gevel aan de technische ruimte kan voor eventueel hergebruik makkelijk worden aangepast, dat is vooruitdenken. Daarnaast wordt de warmte die voornamelijk uit de serverruimte vrijkomt volledig gebruikt door andere bedrijven op de High Tech Campus. Door aansluiting op een energie-uitwisselring hoeft het datacenter zelf geen kou op te wekken om de serverruimte te koelen. Dit zorgt ervoor dat het datacenter energiezuinig en zelfs CO2 negatief is. Maar niet alleen in Eindhoven worden de duurzame maatregelen toegepast. In Aalsmeer, Almere, Rotterdam en ook Oude Meer is NLDC bezig met het efficiënt inzetten van verschillende duurzame mogelijkheden.

De derde spreker van vandaag is de bevlogen Gerrit Bruggeman

Sinds zes jaar is Gerrit Bruggeman gefocust op het begeleiden van de transitie naar Cradle to Cradle/circulariteit bij bedrijven zoals Auping, Douwe Egberts, H&M, Schiphol etc. Gerrit is  board member van het Cradle to Cradle Institute in San Francisco en voorzitter van de Raad Van Toezicht van de Dutch Design Foundation. Maar most of all is hij managing partner bij RTB. Een organisatie die bedrijven op weg helpt naar blijvende vernieuwing en verandering. Het is de power of passion die mensen beweegt. Passie start bij een individu, daarna volgt een subgroep en vervolgens gaat het over op een hele groep. We maken stappen in de goede richting, met mooie voorbeelden van bedrijven die vooruitlopen op de Cradle to Cradle ontwikkelingen, maar hij geeft ook aan dat we van de nichemarkt over zouden moeten gaan op een mainstream beweging. Bedrijven zoals Walmart, met een mega omzet, die ons principe omarmen helpen hierbij. In deze tijd zou een luiheid op materialen niet meer mogen. Een Philips kleurentelevisie uit 2002 geeft hij hierbij als voorbeeld. Daar zaten maar liefst 4000 chemicaliën in. Na een lange weg van herontwikkeling wordt hetzelfde apparaat met maar zeven chemicaliën ontwikkeld. Dit is een typisch voorbeeld van luiheid. We moeten co-creëren en de journey naar Cradle to Cradle met elkaar starten.

presentatie Thijs Maartens 23.10.2017

presentatie Johan Bakker 23.10.2017

presentatie Gerrit Bruggeman 23.10.2017

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top