Skip to content

Het Cradle to Cradle café van 25 september jongstleden stond in het teken van Business modellen.

Onder de aanwezigen waren visionairs, uitdagers en realisten. Ondernemers die het gedachtengoed van de circulaire economie omarmen en de weg er naar toe met hopelijk steeds meer wind in de rug mogen trotseren. Want het Cradle to Cradle-gedachtengoed is steeds bekender. Ahrend, Desso en Mosa zijn trots op de samenwerking en op de groeiende belangstelling vanuit ondernemend Nederland. Hieronder het verslag van deze inspirerende ochtend in Amsterdam.

Man on the Moon

De eerste spreker van vandaag is oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, Marieke van der Werf. Zij werkt aan groene groei en focust op grondstoffen en energie, daar waar nieuwe oplossingen dringend noodzakelijk zijn. Ze koppelt ecologie aan economische belangen en adviseert in duurzaamheid. Volgens Marieke leven we in een tussentijd, een tijd van transitie. We moeten van een lineair georganiseerde economie naar een circulaire economie. Met haar motie ‘Circulaire Economie’ wist zij destijds veel aandacht te vestigen op dit onderwerp.

De schaarste in grondstoffen is er, alleen is deze schaarste nog niet voelbaar. Daarom is het tijd voor verandering, tijd voor business modellen die werken aan ‘Closing the loop’. Want we kunnen veel, maar moeten het volgens Marieke ook willen. Dat is een andere manier van benaderen, maar volgens haar de enige manier die het doel kan realiseren. Een tijd waarin bewustwording een kernwoord zou moeten vormen en een tijd waarin de consument gezien zou moeten worden als producent. Zoals Kennedy destijds zij: Ich bin ein Berliner, zo vindt Marieke de metafoor, “Ich Bin Ein Supplier” erg veelzeggend. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor de grondstoffen die je verwerkt en ook zelf een bijdrage leveren. Zowel als organisatie of als consument. Iedereen moet denken als een (grondstof)leverancier. Daarnaast is de deeleconomie ook een goed voorbeeld van een business model dat past in deze tijd. Circulair samenwerken daar waar het kan en daar waar je als bedrijf kunt instappen in de keten. Dat is het devies van Marieke.

Pilotlocatie

De tweede spreker op deze inspirerende ochtend, Geerke Versteeg, werd verantwoordelijk voor de eerste externe pilot van de Rijksoverheid op het gebied van circulair inkopen. Het gaat hier om de in aanbouw zijnde verkeersleidingspost van ProRail in Utrecht. Een leermoment waarbij tijdens het ontwerp en de productie van producten rekening gehouden diende te worden met hergebruik en de keuze van materialen en onderhoud gericht op langere levensduur, hergebruik of hoogwaardige recycling. De pilot in Utrecht richt zich, zoals Geerke aangeeft, met name op nieuwe prestatiegerichte contractvormen en is gericht op de circulaire inkoop van de vloerbedekking en het losse meubilair in de kantoorvleugel van de verkeersleidingspost.

Het gebouw is ontworpen door architect De Jong Gortemaker Algra en zal bestaan uit drie verdiepingen uitgevoerd in cortenstaal, dat goed aansluit bij de spooromgeving. Cortenstaal wordt bovendien gezien als een duurzaam, natuurlijk ogend product. Het materiaal dient ook als natuurlijke zonwering, vertelt Geerke. Daarnaast worden er driedubbel glas, zonnecellen en hybride koelmachines, gebruikt. Ook liggen er volgens Geerke in het vakgebied Facility Management veel kansen. Deze producten hebben vaak een korte levensduur en worden niet vaak hergebruikt. Door uiteindelijk minder materiaal te verbruiken, reduceert ProRail onder andere kosten, CO2-footprint en uitputting van schaarse grondstoffen.

Gelukkig, legt Geerke uit, is Prorail een samenwerking aangegaan met Green Deal waar ervaringsdeskundigen hielpen met het uitvoeren van deze duurzame plannen op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, mobiliteit, bouw en voedsel. Naast de toepassing van duurzame materialen wordt de nieuwe verkeersleidingspost ook gebruikt als pilotlocatie voor grondstoffenmanagement en nieuwe inkoopsystemen. Een groot traject waar veel kansen uit naar voren kwamen, maar men ook tegen belemmeringen aanliep. Denk hierbij aan belemmeringen zoals de interne organisatie die vasthield aan bestaande financiële constructies (eenmalige investering heeft voorkeur boven lease-constructie). Aan nieuwe definitie van kwaliteit (opdrachtnemer stelt eisen aan dagelijks schoonmaakwerk om levensduur producten te garanderen) en aan een ander type inkoopvoorwaarden.

Dat bleek ook uit de vragen die gesteld werden na afloop van de presentatie. Want ondanks alle goede bedoelingen, is nog niet alles mogelijk en is er nog steeds sprake van een spanningsveld tussen interieur en esthetica aan de ene kant en circulair inkopen aan de andere kant. Maar laten we hopen dat we steeds meer circulair gaan denken en dat het niet bij een pilot blijft!

Na afloop van de twee presentaties werden de bezoekers rondgeleid door het Ahrend inspiratiecentrum. Hieruit blijkt eens temeer dat Ahrend een inrichter pur sang is. De showroom is een storyboard met moderne thema’s. Erg inspirerend en indrukwekkend.

Presentaties

DOWNLOAD: Presentatie Marieke van der Werf

DOWNLOAD: Artikel Geerke Versteeg ProRail

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top