Skip to content

Na een inspirerende opening door Coen de Ruiter over hoe “het laten groeien van liefde tussen mens en dier” vertaald is in het ontwerp van de Apenheul, introduceerde Eugene Sterken (Commercieel Directeur Ahrend) een nieuw filmpje over de opzet van de Cradle to Cradle Cafés.
C2C meetbaar met LCA?
Moderator Anne-Marie Bor introduceerde de ontwerpmethodiek Cradle to Cradle, het meetinstrument Life Cycle Assessment en de beoordelingsmethode BREEAM met een kort overzicht. Zij nam de deelnemers mee in een zoektocht met dilemma’s, principes en verhelderende inzichten:

  • Bij Cradle to Cradle streeft men naar het ontwikkelen van een positieve “voetafdruk” (bijvoorbeeld luchtzuiverend tapijt van DESSO, energieleverend gebouw, etc.), bij LCA worden de milieu-effecten van een product berekend en is het streven daarna om de negatieve effecten te verminderen.
  • In een LCA komen een aantal belangrijke voordelen van C2C onvoldoende tot uitdrukking, zoals de recyclebaarheid van een product. Ook de voordelen voor het binnenmilieu van bijvoorbeeld de non-toxische poedercoating die Ahrend en Interwand toepassen, zie je niet terug in een LCA.
  • Voor het stellen van doelen, het monitoren en de communicatie over milieu-voordelen van een C2C product, is LCA nauwelijks geschikt. Het kan wel aanvullende informatie bieden. Een roadmap biedt meer houvast voor prioriteiten en monitoring in een C2C proces. Voor communicatie-doeleinden kan het wel handig zijn om te weten hoe een C2C product scoort in een LCA, bijvoorbeeld voor Duurzaam Inkopen of een Environmental Product Declaration. Bij Mosa bleek het maken van een LCA van een C2C product eenvoudiger te zijn, omdat veel data via leveranciers al beschikbaar is.
    LCA blijkt als meetmethode behoorlijk gangbaar te zijn, maar vaak ook een soort “black box” waarbij het belangrijk blijft om te weten welke systeemgrenzen gekozen zijn, en welke aannames er gedaan zijn. Meer informatie: boekje “Cradle to Cradle loont!” en position paper “Usability of Life Cycle Assessment for Cradle to Cradle purposes”.

Integratie van C2C in architectuur

Architect Vincent van der Meulen schetste aansluitend zijn ervaring met ambities, richtlijnen en ontwerpprocessen binnen duurzame projecten zoals het C2C Stadhuis Venlo en het BREEAM Stadhuis Almelo.

  • Cradle to Cradle daagt alle betrokkenen in het proces uit en inspireert, backpacken zonder reisgids; terwijl je met BREEAM op bureaucratische wijze puntjes haalt voor beleggers, een georganiseerde reis met touroperator;
  • Een verdienmatrix met oog voor terugverdientijden per maatregel, hielp de gemeente Venlo bij het verantwoorden van lange termijn investeringen;
  • De juiste aanpak vereist een toekomstgerichte blik waarbij innovatie centraal staat. Niet alleen innovatie in materialen maar ook in contracten, bestekken, strategische partners en communicatie.

Naast uitgebreide aandacht voor diverse ontwerpdilemma’s en -oplossingen bij toepassing, toonde Vincent een helder overzicht van de verwantschap tussen C2C principes en BREEAM-NL thema’s. De deelnemers deelden zijn voorstel om een C2C gebouw eens naast de BREEAM meetlat te leggen.

Enkele afsluitende inzichten van de deelnemers:

  • Pleidooi voor meer samenwerking tussen Cradle to Cradle en LCA / BREEAM! Ze kunnen elkaar goed aanvullen;
  • Denk vanuit waarde toevoegen en positieve oplossingen. Het genereert meer inspiratie en creativiteit in ontwerpteams dan het reguliere duurzaamheidsdenken (de negatieve milieu-impact verminderen) en puntjes halen binnen BREEAM.

 

Weblinks
– Anne-Marie Bor, AMBOR creatie: Amborcreatie
– Vincent van der Meulen, Kraaijvanger: Kraaijvanger
– Life Cycle Assessment: Life Cycle Assesment
– BREEAM: BREEAM
– Engelstalige versie van C2C loont: Cradle to Cradle pays off

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top