Skip to content

Cradle to Cradle in Zeeland

De prachtige Abdij in Middelburg was het podium voor het Cradle to Cradle café van 4 april jongstleden. Veelbelovende sprekers, een heerlijke lunch maar ook een rondleiding in de Abdij van Middelburg stond op het programma. Een goed bezochte ochtend waarvan hieronder het verslag.

Practise what you Preach

Wat is biobased inkopen nu eigenlijk? Iedereen wil tegenwoordig harde cijfers over duurzaam inkopen, maar hoe begin je hier nu eigenlijk mee? Richard van Bremen & Martin Scherpenisse beide werkzaam bij de Provincie Zeeland geven hierop een korte toelichting. Het coalitieakkoord 2015-2019 van de provincie Zeeland vormde de basis. Daarna zijn er vele stappen gezet, zoals de ondertekening van een manifest waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus inkopen centraal stond. Zeeland was de eerste Nederlandse provincie die zich hieraan committeerde en kreeg een koplopersrol. Om te toetsen hoe het inkoopbeleid hervormd zou kunnen worden, werd in eerste instantie een onderzoek gedaan naar de inkooppakketten zoals deze op dit moment gebruikt werden door de provincie Zeeland. Er werd afgesproken dat er jaarlijks ten minste drie succesvolle biobased inkopen uitgevoerd dienen te worden. Dit biobased inkopen, focust zich op de biologische kringloop van het circulaire denken, de basis van duurzaamheid. Een circulaire (duurzame) economie erkent twee kringlopen: een biologische en een technische. Tevens zijn er duurzame besparingstechnieken te bedenken die niet direct in biobased zijn uit te drukken. Bij de aanbesteding van ieder product wordt derhalve eerst een quikscan gedaan op basis van een actuele checklist en een verkennend marktonderzoek. Mocht hieruit blijken dat er geen of een te smalle basis is voor een biobased traject dan wordt vroeg in het traject besloten of biobased een rol gaat spelen in de betreffende aanbesteding of niet. Het is en blijft een traject waarin samenwerking een grote rol speelt, licht Scherpenisse toe. Daarom is er een nieuw platform gelanceerd: mviplatform.nl. Dit platform moet hulp bieden bij de begeleiding van het inkoopproces, maar ook kunnen er producten gevalideerd worden. Ter afsluiting deelt Scherpernisse een aantal successen maar ook tegenvallers waarvan de provincie geleerd heeft. Ieder duurzaam inkoopproces blijft een leerproces…

Ge(bouwen) voor de eeuwigheid

Hans Maréchal van M+R interior architecture is de tweede spreker van vandaag. Hij richt zich voornamelijk op het verbouwen en inrichten van projecten binnen de utiliteit, leisure- en retailsector. De door zijn bureau gerealiseerde projecten hebben vaak een sterk publieke functie, vertelt Maréchal enthousiast. Hierbij noemt hij voorbeelden zoals luchthavens, stadions, bibliotheken, maar ook de verbouwing van een gedeelte van de Abdij waarin we ons begeven. Bij deze klus is er zorgvuldig gekeken en zijn de vele mogelijkheden onderzocht. Uiteraard steeds met respect voor de architectonische en/of historische kwaliteiten van het gebouw. Het monumentale gebouw de Librije is zoveel mogelijk biobased heringericht, met duurzame herbruikbare materialen (wanden, vloeren en plafonds); verlichting, installaties en inrichting. De betonstructuur is behouden, ook is de hoogte opnieuw zichtbaar, daarnaast is gebruik gemaakt van houten kozijnen. Van binnen zie je nu goed hoe het oorspronkelijke gebouw er uit zag. En dat is echt bijzonder.

Donorgebouw zorgt voor prestigieus project 

Taco Tuinhof, architect en partner van Rothuizen Architecten maakt zich hard voor een mooie en duurzame wereld. Hij is ervan overtuigd dat architecten een bepalende rol kunnen hebben in dit veranderproces. Hij spreekt deze ochtend over de recent opgeleverd kinder­ en jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge, waarbij zoveel mogelijk circulariteit één van de ambities was van opdrachtgever Emergis. Hiervoor moest het meest duurzame kantoor van Nederland, het kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen, wijken en zijn duurzame reputatie waarmaken, aldus Tuinhof. Het werd een fantastisch donorgebouw en een prestigieus project. In plaats van gesloopt, werd het prachtige pand ontmanteld en werden er veel materialen behouden en hergebruikt. Denk aan shingles, houten balken en raamkozijnen. Zo behouden deze hun waarde en werd er zelfs meerwaarde gecreëerd. In het ontwerp zijn onder andere de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, de houten vloerdelen en straatklinkers verwerkt. Uiteraard, vertelt Rothuizen, zijn we tijdens de voorbereidingen en ontmanteling verschillende uitdagingen tegengekomen. Elke uitdaging vroeg om een creatieve oplossing, maar dankzij de samenwerking met Emergis en de werkplaats met opslag werd het uitvoerbaar. Om achteraf de duurzaamheid te analyseren, hebben we contact gezocht met Alba concepts. Alba Concepts heeft een analyse gemaakt van de impact van de duurzaamheidsinvesteringen. Dit wordt uitgedrukt in een Building Circularity Index (de verhouding tussen losmaakbaarheid van de producten en het materiaalgebruik). De score van de nieuwbouw van Emergis was 53%. Daar zijn we zeer tevreden over.

Kortom; een geslaagde ochtend waarin verschillende onderwerpen en successen met de aanwezigen werden gedeeld. De ochtend werd afgesloten met een rondleiding door de Abdij en een heerlijke lunch.

Richard van Bremen en Martin Scherpenisse

Hans Maréchal

Taco Tuinhof

 

 

 

 

 

 

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top