Skip to content
September 27, 2019

Welzijn op de werkvloer

Small differences can have a large effect

 Welzijn op het werk heeft een zodanig belangrijke plaats ingenomen in de huidige economie, dat men het geen ‘modeverschijnsel’ meer kan noemen. In het Cradle to Cradle café van vandaag staat daarom niet voor niets dit thema centraal. Want realiseer je, de omgeving/ het gebouw waarin gewerkt wordt, is van grote en toenemende invloed op mensen en hun productiviteit.

De eerste presentatie van vandaag wordt gegeven door Justine Kontou. Kontou is van huis uit commercieel econoom. Nadat ze een aantal jaren als consultant voor verschillende opdrachtgevers werkte, gooide ze haar carrière over een andere boeg. Wat haar fascineert, is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand. En, misschien nog wel belangrijker, op welke manieren je door elementen toe te voegen of juist weg te halen dat gemoed kunt beïnvloeden.

In 2017 exposeerde ze een eerste project tijdens de Dutch Design Week met Contemplation Spaces. De filosofie die achter haar overtuiging schuil gaat, is Biophilic design.

 Biophilic design

Biophilic design speelt in op de ingeboren behoefte van de mens om in contact te staan met de natuur. ‘Onderzoek uit Amerika maar ook van Kontou zelf, toont met harde cijfers aan dat een biofilische omgeving stress verlaagt en positief werkt op de gezondheid van de gebruikers. Bedrijfsmatig interessant want gezonde werknemers zijn productiever, met hogere winstcijfers als resultaat. Bovendien, voegt Kontou toe, in de huidige maatschappij is dit nodig. Met enkele voorbeelden vertelt ze welke aanpassingen gemaakt kunnen worden waardoor een ruimte bewezen van betere kwaliteit is. Een testomgeving is onder andere de entree van de GGzE in Eindhoven. Een ander voorbeeld is de entree van het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Bij beide trajecten zijn experts betrokken geweest. Denk aan wetenschappers van onder andere TU/e, een psycholoog en experts op het gebied van geur en akoestiek. De resultaten zorgden ervoor dat we nu met harde cijfers kunnen aantonen dat het werkt om op deze manier ruimtes in gebruik, privacy, welzijn etc. kunnen verbeteren.

WELL-certificering

Presentatie twee wordt door de enthousiaste Nils Bonder gegeven. Bonder is als directeur werkzaam bij BAM waarbij een van zijn focuspunten de concernhuisvesting is. De reden van Bonders enthousiasme heeft onder andere te maken met het feit dat we ons vandaag in het eerste kantoorgebouw met het WELL Building Standard gecertificeerde gebouw van Nederland bevinden. Hij legt uit. Sinds enkele decennia leggen we, volgens Bonder, veel nadruk op het ontwerpen van energiezuinige gebouwen. Maar zijn we daarbij het belangrijkste doel van een gebouw of een woning uit het oog verloren? Creëren en bouwen we nog wel de meest gezonde en veilige leef- en werkomgeving? Kortom; huisvesting dient tegenwoordig volledig ten dienste staan van haar gebruikers. Een gebouw dat bijdraagt aan de gezondheid, beleving en het welbevinden van haar gebruikers, dat is de échte waarde van vastgoed. Het gaat dus niet om de stenen, maar om de mensen. Aangezien we meer dan 80% van onze tijd in een gebouw doorbrengen, is het besef van deze nieuwe manier van denken essentieel. Een hulpmiddel hierbij is de uit Amerika overgevlogen WELL-certificering. Met de komst van WELL gaat de aandacht in elk geval weer naar die aspecten waaraan gebruikers de meeste waarde hechten. Een middel dat de mens in het gebouw centraal stelt. WELL evalueert de aspecten inzake gebouwprestatie en gebruikersgedrag ter ondersteuning van de exploitatie en het onderhoud van gezonde gebouwen gedurende de gehele levenscyclus. Met als eindresultaat duurzaam vastgoed voor de veranderende behoeften van toekomstige generaties. De normen die WELL-certificering stelt, zijn met de laatste inzichten opgesteld. Daar zit veel wetenschap achter. Voor de meeste organisaties geldt dat het een besparing op ziekteverzuim en het welzijn van medewerkers oplevert. Kortom een verhoging van het rendement en de productiviteit.

It’s a way of life

 Charlotte Griffioen van MVSA architecten uit Amsterdam is de derde spreekster van vandaag. Zij stelt haar bedrijf en zichzelf voor en geeft daarbij direct voorbeelden van gerealiseerde projecten. Hun doel? Oplossingen ontwerpen voor mensen. Responsive design. Waarbij geldt dat ontwerpen daadwerkelijk sturend kunnen werken in gebruik. Van belang daarbij is het meebewegen met de omgeving. Ook Griffioen geeft aan dat we meer dan 80% van ons leven in een gebouw verblijven. Dat is 1/3 van een volwassen leven. Het belang van een gezonde ruimte wordt hiermee automatisch benadrukt. Met sprekende voorbeelden, zoals de transformatie van de Riverdale Building in Amsterdam, vertelt ze wat architectonische keuzes kunnen zijn om welzijn op het werk zo goed mogelijk te realiseren.

Lucht, licht en de buiten omgeving, allerlei aspecten waaraan gedacht moet worden. Een ander voorbeeld is het Houthaven gebied in Amsterdam. In dit nieuwe stuk Amsterdam draait het om meer dan alleen duurzame technieken toepassen. Het gaat om welzijn van de mensen die er op bezoek komen en werken! MVSA haar eigen kantoor verhuist naar Flow. Een nieuw ontworpen pand dat wordt gerealiseerd aan de Moermanskkade, met zicht over ’t IJ. Het gebouw krijgt een oppervlak van circa 7.000 m2, verdeeld over zes verdiepingen. Waarbij geldt dat Flow meer is dan een gebouw: het is een kantoorconcept waarbij duurzaamheid en het welzijn van de eindgebruiker een centrale plaats innemen. Er komt een 3D-evenementenruimte op het dak, voor feestelijke bijeenkomsten en presentaties. De lobby wordt voorzien van een professionele keuken en ledwanden sieren de entree. Elk kantoor krijgt een eigen buitenruimte, klimaatplafonds en aanpasbare ledverlichting. Het ontwerp heeft, zoals Charlotte Griffioen aangeeft de zeven wetenschappelijk onderbouwde elementen van het internationale Well certificering als uitgangspunt. Het gaat daarbij om lucht, water, voeding, licht, comfort, fitness en geest. Uit de samenwerking met gemeenten en partners blijkt dat de markt aan het veranderen is. Gelukkig worden de keuzes de goede kant op gemaakt. It should be a way of life!

Justine Kontou Studio KONTOU

Nils Bonder CONSULT

Charlotte Griffioen MVSA Architects

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRADLE TO CRADLE CAFÉ IS EEN INITIATIEF VAN

c2cc mosa
c2cc tarkett
c2cc qbiq wall systems
c2cc youtube channel
c2cc linkedin connect
Back To Top